NIEUWS :

Beste leden en sympathisanten,
 

We weten dat er veel beroep op de dierenvrienden wordt gedaan en het lijkt wel of de Filipijnen van een andere planeet komen. Toch willen we opnieuw uw goede wil aanspreken en u vragen om uw vrienden of andere mensen warm te maken om ons financieel te steunen.

Zonder uw hulp staan we nergens.
We danken u alvast.

De stichtster  


Verslag van het eerste kwartaal 2018


1. Gezelschapsdieren :

vHij geniet van de gelukkige dagen met zijn nieuwe familie.


b

Vertrek op 19 februari van de kleine Pipo die door Spaanse toeristen geadopteerd werd.


Sterilisaties :

Op 17 en 18 februari werden we voor de zesde keer te El Nido uitgenodigd.   Daar onze twee gebruikelijke dierenartsen niet beschikbaar waren, hadden wij het genoegen voor de eerste keer met een groep uit Manilla te werken, die uiterst actief is voor wat de sterilisaties betreft : « Philippine Pet Birth Control Center Foundation ».

We hebben 50 teven, 24 reuen, 6 kattinnen en 4 katers kunnen steriliseren.   De gehele kosten werden door een zeer vrijgevige sponsor vereffend.   Overeenkomstig haar goede reputatie heeft Judith Distal onze organisatrice Mariglo Laririt tot het secretariaatswerk ingewijd.

Anderzijds had de oprichtster een drachtige teef op straat te Manilla opgemerkt, en dit aan de voorzitster van CARA aangegeven, met wie ze al lang bevriend is ‘s Anderendaags werd de teef door deze zeer actieve organisatie naar de kliniek gevoerd, om gesteriliseerd en gevaccineerd te worden.


Kattenopvang :

Vijf gedumpte kittens die op straat gevonden werden, bezetten de kattenopvang.   Weinig hoop op adoptie.   De oprichtster heeft op de markt een kattin gevonden die aan het bevallen was en heeft ze naar de kattenopvang gebracht.   De dierenarts heeft een keizersnede uitgevoerd.   De kittens zijn doodgeboren.


Stedelijk hondenopvang :

Van de 67 honden die op 2 februari 2018 in de pound gebracht werden zijn 41 honden na 5 weken intensief vasten op 12 maart uit die pound weggebracht !   Drie teven zijn bevallen.   De puppies werden met hun moeder weggebracht naar hetzelfde lot dat we op 28 december 2017 ontdekt hadden.   Zeer weinig honden werden door hun eigenaar opgeëist, de meeste zijn van honger en dorst omgekomen.  Sinds 25 augustus 2017 zijn meer dan 750 honden uit de pound weggebracht, al of niet gesteriliseerd, gevaccineerd of getatoeëerd, en zonder dat ze de mogelijkheid kregen om geadopteerd te worden, wat nochtans door de wet voorgeschreven is.   We hebben een klacht tegen de dierenarts van de stad ingediend.   Sinds 20 september 2017 heeft de vertegenwoordigster van onze stichting toegangsverbod in de pound in haar hoedanigheid van lastige getuige.   We rekenen op een snelle oplossing, aangezien het lijden van de honden die opzettelijk en onwettelijk uitgehongerd worden voor ons onverdraaglijk is.

Van honger omgekomen na meerdere weken vasten.

 
Drie teven zijn bevallen na hun aankomst in de pound.

Sinds 25 augustus 2017 zijn meer dan 750 honden uit de pound weggebracht, al of niet gesteriliseerd, gevaccineerd of getatoeëerd, en zonder dat ze de mogelijkheid kregen om geadopteerd te worden, wat nochtans door de wet voorgeschreven is.   We hebben een klacht tegen de dierenarts van de stad ingediend.   Sinds 20 september 2017 heeft de vertegenwoordigster van onze stichting toegangsverbod in de pound in haar hoedanigheid van lastige getuige.   We rekenen op een snelle oplossing, aangezien het lijden van de honden die opzettelijk en onwettelijk uitgehongerd worden voor ons onverdraaglijk is.


2. Boerderijdieren :

Slachthuis :

Uitgesloten de nieuwe corrals buiten het gebouw is er geen merkbare verandering.


Carabaos :

Het was te mooi om te blijven duren !   We stellen een terugkeer naar de slechte gewoonten van het verleden vast : de veehandelaars passen hun eigen wet toe en plaatsen opnieuw 10 carabaos in de veewagens in plaats van 9 zoals voorgeschreven door de wet.   En dit met toestemming van de dierenarts van de Overladen vrachtwagens. provincie.   We zijn in onderhandeling met de bevoegde overheden om een einde te maken aan deze voor de dieren pijnlijke toestand.

 
Overladen vrachtwagens.

Gedurende dit kwartaal werden voor zover we weten minstens 480 carabaos van Palawan naar Manilla uitgevoerd.   De verslagen van het slachthuis en van de noordelijke en zuidelijke gemeentebesturen zijn onvolledig.


Onze carabaos :

 Op 25 maart 2018 werden de carabaos van het zuiden ontwormd.   We hebben nog geen tweede carabao gevonden voor Mevr. Paulette Begon, onze vrijwillige vertaalster.   Er zijn veel geïnteresseerde landbouwers maar we kunnen geen gevolg geven aan hun verzoek aangezien de prijzen sterk gestegen zijn wegens de uitvoer.

 

 

3. Wilde dieren.

Dit kwartaal was er geen tussenkomst voor wilde dieren.
                                


ACTIVITEITEN
.

Sterilisaties 1de kwartaal 2018 Sedert juni 1999
- honden 117 teven,  32 reuen  7.106 teven, 1.481 reuen
- katten    51 katinnen, 19 katers 3.487 katinnen, 862 katers

Er werden 60 kleine behandelingen voorgeschreven door de veearts voor de gezelschapsdieren en onze waterbuffels uitgevoerd.

Er werden 4 honden en 2 katen geadopteerd nadat ze werden gesteriliseerd, getatoeëerd en tegen hondsdolheid werden ingeënt.

Kattenverblijf :
45 binnengebracht, 40 teruggebracht, 2 geadopteerd, 3 kittens overleden, 5 wachten op adoptie

Gedumpt : 2 honden en 5 katten

Getatoeëerd :
151        TOTAAL: 10.486

Inenting tegen hondsdolheid buiten het asiel :
83


ONZE RESULTATEN
 .

Ø Sinds de oprichting van de vereniging in maart 2000, hebben we 10.593 teefjes en katinnen gesteriliseerd, evenals 2.343 reuen en katers.  Er werden 10.486 honden in Palawan getatoeëerd en geregistreerd.
Ø We zijn erin geslaagd om nationale en lokale wetten op het dierenwelzijn te laten aannemen om het transport en het slachten van de waterbuffels te regulariseren.  
Ø De carabaos raken tijdens het transport over de weg niet meer gewond en worden vakkundig in- en uitgeladen.
Ø We hebben 92 carabaos gekocht.ONZE PROJEKTEN
.

Ø Bereiken van een nationaal moratorium om het slachten van de waterbuffels te verbieden.
Ø Een wet voor de welzijn van alle dieren in heel het land. 

Voorbereid door :

Jackie BAUT, Stichter.


ELKE FINANCIELE HULP WORDT MET DANKBAARHEID AANVAARD
OP REKENINGNUMMER 000-1437964-36 (IBAN BE46 0001 4379 6436) BIC : BPOTBEB1
Postbank - 1000 Brussel