NIEUWS :

Beste leden en sympathisanten,
 

We weten dat er veel beroep op de dierenvrienden wordt gedaan en het lijkt wel of de Filipijnen van een andere planeet komen. Toch willen we opnieuw uw goede wil aanspreken en u vragen om uw vrienden of andere mensen warm te maken om ons financieel te steunen.

Zonder uw hulp staan we nergens.
We danken u alvast.

De stichtster  


Verslag van het vierde kwartaal 2018

Eerst en vooral wensen wij u evenals uw dieren een voorspoedig 2018.  Zeer belangrijk.
+++++++++++++++
Voor de leden en sympathisanten, gelieve hierbij een volmachtformulier voor de algemene vergadering te vinden. Indien u de algemene vergadering niet kunt bijwonen, u gelieve dit formulier zodra mogelijk terug te sturen, ingevuld en ondertekend, ofwel in een gefrankeerde omslag, ofwel gescand en per e-mail.   Deze volmacht is van vitaal belang voor de stichting.


1. Gezelschapsdieren :

f
Oliver, met een gebroken poot gevonden op een eiland voor de kust van Port Barton, woont nu eindelijk bij zijn familie in Noorwegen. We hebben hem voor de reis voorbereid en zijn baasje is hem op 4 december komen halen.

g
Hij geniet van zijn nieuw leven, hij speelt in de sneeuw en hij volgt zelfs Assepoes op TV !
z


Sterilisaties :

Een uitstekend jaar voor de sterilisaties van teven en kattinnen !   Een recordaantal van 574 teven en 333 kattinnen werd behandeld met alleen maar 3 sterfgevallen door de operatie veroorzaakt.

De door Dr. Ian Jagmis (Pets United) georganiseerde sterilisatiecampagne te Roxas hebben we ook gesteund met 7 dosissen verdovingsmiddel en 50 dosissen anti-rabiësvaccin.

Op 14 oktober hebben we deelgenomen aan een andere sterilisatiecampagne georganiseerd door de dierenartsen van de stad ter gelegenheid van het bezoek van een toeriste die de kattin was komen halen die ze enkele maanden vroeger had geadopteerd.


Mishandeling :

We hebben een nest van 5 gedumpte kittens opgevangen, evenals 2 gevonden kittens. We hebben ook twee verlamde honden opgevangen.

De eerste werd door toeristen gebracht samen met enkele betrokken inwoners van Coron ; de tweede werd gemeld op onze Facebook pagina door toeristen die geschokt waren door de mishandeling waar de honden het slachtoffer van zijn. We zijn die hond gaan halen te Sabang op 27 december.

De hond uit Coron werd door Dr. Danilo Hiceta van de kliniek « Mon Vétérinaire » onderzocht, hij leed aan een heupbreuk en werd dan ook van zijn linker achterpoot geamputeerd.

De hond uit Sabang werd door Dr. Ian Jagmis van Pets United onderzocht : op de röntgenfoto’s waren geen breuken te zien. Hopelijk zal die hond zijn poten weer kunnen gebruiken met behulp van een medische behandeling. Beide honden verblijven in onze revalidatieruimte.

Kattenopvang :

Tot onze wanhoop raakt ons kattenverblijf afwisselend vol en leeg naar gelang van de aankomsten en de sterfgevallen.


Stedelijk hondenopvang :

De puppy die door de voorzitster in de pound geadopteerd werd, maakt het goed. Het is nu een prachtige hond van 7 maanden.   Wat de vangsten betreft moeten er nog verschillende punten opgehelderd worden.

2. Boerderijdieren :

Slachthuis :

n
 
z
De dieren wachten op hun triestig lot

b
De corrals zijn met varkens volgepropt

i
 
j
 
r
Honderden levens vernield in één nacht om de gulzigheid van de mensen te bevredigen !


Carabaos :


Dit jaar werden voor zover we weten meer dan 4.740 carabaos van Palawan naar Manilla uitgevoerd.   Dit voorlopig aantal omvat de dieren die te Manilla zijn aangekomen.   Veel vergunningen werden verleend en het aantal aangekomen dieren is vaak verschillend.  De verslagen van het slachthuis zijn onvolledig, de carabaos worden er echter zelden geslacht.

h
 
b
Niet verzorgde wonden
 
Dieren van minder dan 7 jaar


Onze carabaos :

Op 18 december is onze Julie vroegtijdig overleden, ze was maar 18 jaar.   Ze was door Mevr. Martine gekocht. Samantha is op 7 november verdwenen, we hebben overal gezocht maar ze werd niet teruggevonden.

 

3. Wilde dieren.

Dit kwartaal was er geen tussenkomst voor wilde dieren.
                                


ACTIVITEITEN
.

Sterilisaties 4de kwartaal 2018 Sedert juni 1999
- honden 99 teven,  12 reuen  7.530 teven, 1.583 reuen
- katten 50 katinnen, 8 katers 3.733 katinnen, 907 katers

Er werden 64 kleine behandelingen voorgeschreven door de veearts voor de gezelschapsdieren en onze waterbuffels uitgevoerd.

Vijf honden werden geadopteerd nadat ze gesteriliseerd, getatoeëerd en tegen rabiës gevaccineerd werden.

Kattenverblijf :
55 binnengebracht, 50 teruggebracht, 1 in afwachting voor adoptie, 5 kittens overleden

Getatoeëerd : 175        TOTAAL: 11.161

Geadopteerd : 5 honden

Inentingen tegen rabiës buiten de pound :
52


ONZE RESULTATEN
 .

Ø Sinds de oprichting van onze stichting in maart 2000 hebben we 11.263 teefjes en kattinnen gesteriliseerd, evenals 2.490 reuen en katers; 11.161 honden werden getatoeëerd en geregistreerd te Palawan.
Ø We zijn erin geslaagd om nationale en lokale wetten op het dierenwelzijn te laten aannemen om het transport en het slachten van de waterbuffels te regulariseren.  
Ø De carabaos raken tijdens het transport over de weg niet meer gewond en worden vakkundig in- en uitgeladen.
Ø We hebben 92 carabaos gekocht.ONZE PROJEKTEN
.

Ø Het bereiken van een nationaal moratorium om het slachten van de carabaos te verbieden.
Ø De toepassing van de wet over het dierenwelzijn overal in het land en voor alle dieren.

Voorbereid door :

Jackie BAUT, Stichter.


ELKE FINANCIELE HULP WORDT MET DANKBAARHEID AANVAARD
OP REKENINGNUMMER 000-1437964-36 (IBAN BE46 0001 4379 6436) BIC : BPOTBEB1
Postbank - 1000 Brussel