NIEUWS :

Beste leden en sympathisanten,
 

We weten dat er veel beroep op de dierenvrienden wordt gedaan en het lijkt wel of de Filipijnen van een andere planeet komen. Toch willen we opnieuw uw goede wil aanspreken en u vragen om uw vrienden of andere mensen warm te maken om ons financieel te steunen.

Zonder uw hulp staan we nergens.
We danken u alvast.

De stichtster  


Verslag van het tweede kwartaal 2018


1. Gezelschapsdieren :


Sterilisaties :

We werden voor de zevende keer uitgenodigd te El Nido op 30 juni en 1 juli 2018. Onze twee gebruikelijke dierenartsen waren aanwezig. We hebben 33 teven, 45 reuen, 17 kattinnen en 8 katers gesteriliseerd. Bovendien hebben we 81 honden en 10 katten tegen rabiës gevaccineerd en 82 honden getatoeëerd.

w x
 
x
 
x

De gehele kosten werden door een zeer vrijgevige sponsor vereffend.

Onze organisatrice Mariglo Laririt was op haar post met haar zeer efficiënte ploeg van secretaressen.   De dierenvangers en de chauffeur hebben hun uiterste best gedaan om deze buitengewone activiteit succesvol uit te voeren.


Kattenopvang :

Vijftien gedumpte kittens die op straat werden gevonden werden bij PAWFI ondergebracht. Ze waren veel te jong en hebben het helaas niet overleefd.


Stedelijk hondenopvang :

a

a
 
q

De vangsten zijn verminderd maar min of meer 232 honden werden in de pound gebracht in de loop van dit kwartaal.   Op 25 juni 2018 hadden we een vergadering op het Ministerie van Binnenlandse Zaken met de dierenarts van de stad, de voorzitster van PAWFI en de verantwoordelijke van de pound.  We hebben voorgesteld om deel te nemen aan alle sterilisatiecampagnes die door de stedelijke dierenartsen worden georganiseerd, om de teven te steriliseren, en om de honden te tatoeëren.   Als tegenprestatie moeten we alle honden van de pound krijgen, zoals het zonder probleem gedurende 7 jaar het geval was.

Om te beginnen hebben we de laatste overlevende puppy gekregen terwijl zijn moeder te sterven lag.   Onze voorzitster heeft hem met genoegen geadopteerd.   De voorzitster en de oprichtster krijgen voortaan opnieuw toegang tot de pound en gaan er elke dag om de honden te voeden.   Enkele oude honden die niet meer wilden eten zijn overleden.


2. Boerderijdieren :

Slachthuis :

Geen merkbare verandering.


Carabaos :

Deze keer zijn we blijkbaar in de goede richting voor een terugkeer naar de normale stand van zaken, dankzij de tussenkomst van de kustwachters.   We hebben de verantwoordelijke ontmoet van de zeevaartmaatschappij die met de steun van de dierenarts van de provincie de wet weigerde toe te passen.   Er is nog niets beslist maar er is wel hoop.

Gedurende dit kwartaal werden voor zover we weten minstens 1.297 (!) carabaos van Palawan naar Manilla uitgevoerd.   De verslagen van het slachthuis zijn onvolledig, de carabaos worden echter zelden geslacht.


Onze carabaos :

Al onze carabaos maken het goed. De meeste zijn op rust in afwachting van de rijstoogst.

 

3. Wilde dieren.

Dit kwartaal was er geen tussenkomst voor wilde dieren.
                                


ACTIVITEITEN
.

Sterilisaties 2d kwartaal 2018 Sedert juni 1999
- honden 95 teven,  25 reuen  7.201 teven, 1.506 reuen
- katten 91 katinnen, 13 katers 3.578 katinnen, 875 katers

Er werden 52 kleine behandelingen voorgeschreven door de veearts voor de gezelschapsdieren en onze waterbuffels uitgevoerd.

Er werden 3 honden geadopteerd nadat ze werden gesteriliseerd, getatoeëerd en tegen hondsdolheid werden ingeënt.

Kattenverblijf :
81 binnengebracht, 78 teruggebracht, 7 kittens overleden, 2 wachten op adoptie

Gedumpt : 11 honden en 15 katten

Getatoeëerd :
111        TOTAAL: 10.597

Geadopteerd : 6 honden

Inenting tegen hondsdolheid buiten het asiel :
79


ONZE RESULTATEN
 .

Ø Sinds de oprichting van de vereniging in maart 2000, hebben we 10.779 teefjes en katinnen gesteriliseerd, evenals 2.383 reuen en katers.  Er werden 10.597 honden in Palawan getatoeëerd en geregistreerd.
Ø We zijn erin geslaagd om nationale en lokale wetten op het dierenwelzijn te laten aannemen om het transport en het slachten van de waterbuffels te regulariseren.  
Ø De carabaos raken tijdens het transport over de weg niet meer gewond en worden vakkundig in- en uitgeladen.
Ø We hebben 92 carabaos gekocht.ONZE PROJEKTEN
.

Ø Bereiken van een nationaal moratorium om het slachten van de waterbuffels te verbieden.
Ø Een wet voor de welzijn van alle dieren in heel het land. 

Voorbereid door :

Jackie BAUT, Stichter.


ALLE FINANCIELE HULP WORDT MET DANKBAARHEID AANVAARD
OP REKENINGNUMMER 000-1437964-36 (IBAN BE46 0001 4379 6436) BIC : BPOTBEB1
Postbank - 1000 Brussel