Palawan Animal Welfare
Foundation

 

  P.O. BOX 362 - Puerto Princesa City - 5300 Palawan - Philippines

De Palawan Animal Welfare Foundation :

- wie zijn wij ?

 Deze Belgisch-Filippijnse stichting werd opgericht voor :

- het promoten en beschermen van alle dieren op de Filippijnen
- assistentie in het asiel met de bedoeling het verblijf van de dieren zo aangenaam mogelijk te maken
- het uitwerken van een adoptieplan voor gezonde, sociale honden
- het realiseren van een sterilisatie/castratieprogramma om de honden- en kattenpopulatie op diervriendelijke wijze in te dijken

In de nabije toekomst willen wij het volgende :

- het opvangen en verzorgen van wilde dieren(die op illegale wijze werden gevangen)
- rehabilitatie en terugbrengen van de wilde dieren naar hun natuurlijke habitat
- het voorkomen dat er op wilde dieren gejaagd wordt en dat ze illegaal gevangen gehouden worden.
Hiervoor is wel de medewerking van de overheid nodig.

 - welke mensen maken deel uit van de stichting ?

Mary Victoria CRIZALDO, Voorzitter          
Lesley Ann CRUZ, Onder-voorzitter        
Danilo HICETA, Secretaris       
Jackie BAUT, Schatbewaarder  
Michel CABUQUID, Bestuurslid  

      


De oprichtster : de strijd van een belgische vrouw op de Filippijnen.
 

Zowel haar passie voor de Filippijnen als haar mateloze liefde voor dieren hebben Jackie Baut ertoe gebracht zich te vestigen op   Palawan, een klein eiland van de Filippijnse archipel gelegen ten noorden van Borneo. 

Jackie Baut was vroeger reeds actief lid van dierenwelzijnsorganisaties als "Gaia" en "Animaux en Péril". Van in het begin trok ze  zich het lot aan van de verlaten en mishandelde zwerfdieren op Palawan. 

Palawan is de mooiste, de meest intacte en authentieke plek van dit prachtige land, maar tevens ook het moeilijkste om een dergelijk project te leiden. 

Haar eerste doel was de rehabilitatie van wilde dieren die op illegale wijze gevangen werden gehouden, maar ze zag algauw dat de zwerfhonden ook hulp nodig hadden. 

Ze bouwt samen met de stadsdierenartsen en Dr. Danilo Quintero een mobiele kliniek om honden en katten te steriliseren. 

Om legaal te kunnen werken richt ze de vereniging 'Palawan Animal Welfare Association, Inc' op in maart 2000. 

In maart 2001 zette ze een nieuw project op poten voor de redding van de carabaos (Aziatische waterbuffel) : petities, protestbrieven gericht aan het Ministerie van Landbouw, de aankoop van carabaos en een stuk land om een centrum op te richten om deze dieren een waardige oude dag te geven. 

Uiteraard bezoekt zij ook regelmatig het slachthuis van de stad teneinde het dierenleed te verzachten.