Dierentransporten :

Op de Filippijnen willen de mensen, net als elders, vlees eten. Ze willen er niet van weten dat vlees overbodig is en dat het zelfs schadelijk is voor de gezondheid.

Hier op de Filippijnen gebeuren dingen die beter niet zouden gebeuren.
 

Diertransporten : dankzij uw steun begint onze niet aflatende strijd vruchten af te werpen.

De carabaos worden nog altijd van Palawan naar Manilla gestuurd om er geslacht te worden voor menselijke consumptie, maar de voorwaarden waaronder het
transport gebeurt, zijn verbeterd (zie rubriek Nieuws).

Zoals u kan zien op onderstaande foto’s gebeuren er nog steeds ongelukken. Wij vragen u daarom om momenteel geen petities meer door te sturen.