Fostering                          Carabaos (Waterbuffels)
 
 


 
 


Ik zou graag met de hulp van leden en sympathisanten van de stichting een aantal carabaos kopen teneinde hen te redden van het slachthuis en hen een rustplaats te bieden waar ze hun oude dag kunnen doorbrengen.

Dit project dient om de lokale publieke opinie te sensibiliseren en ook om hen aan  te tonen dat men een loyale dienaar niet zomaar weggooit als een afgedankte dweil.

Het idee werd overgenomen van Europese toevluchtsoorden voor oude, afgedankte paarden, bestemd voor de slacht.

De oude dieren , bestemd voor de slacht zullen een selectie ondergaan en elk greview zal grondig onderzocht worden teneinde het maximum aan resultaat te bekomen.

Natuurlijk zullen wij niet alle carabaos die naar Manila vertrekken kunnen redden, maar elk gered dier is een kleine overwinning voor onze zaak.

Om dit te realiseren, denk ik eraan de papieren te kopen en het dier bij zijn ex-eigenaar te laten. Deze eigenaar kan het dier houden voor eigen gebruik en het natuurlijk ook onderhouden.

De carabao zal getattooeerd worden en er zal een contract ondertekend worden tussen de stichting en de ex-eigenaar, van wie het nodige engagement wordt ver-wacht ; hij mag bovendien het dier geen tweede keer verkopen.

Elke 200 Euro die ingezameld met de mededeling ‘carabao’ zal dienen om de papieren van een carabao te kopen.

De dieren die niet meer door de ex-eigenaar kunnen verzorgd worden, zullen ofwel naar een opvangplaats gaan in het zuiden van de provincie waar de landbouwgrond 2 à 3 pesos per m2 kost, ofwel worden ze toevertrouwd aan een andere adoptant die de nodige garanties kan bieden.

De onderhoudskosten van deze dieren zijn echt zeer miniem : een vochtige weide en een herder wiens salaris slechts 170 Bef per dag bedraagt.
 

 
 

Dit project heeft slechts kans op slagen als u er de nodige interesse voor heeft.

Wilt u deelnemen aan deze actie ‘redding’, dan aanvaarden wij met dank uw gift..

Met dank bij voorbaat voor hen.

Jackie BAUT
Founder.

 
 
 

Ik stel u met veel plezier onze eerste 10 beschermelingen.


1. Magda, van het vrouwelijke geslacht, werd aangekocht door de Belgische organisatie APMA. Deze organisatie zet zich in voor het afschaffen van vivisectie. 
Ze werd geadopteerd door de kleindochter van de verkoper. 
Zij bewerkt groenten en fruit. 
2. Bougny, vrouwtje van 16 jaar, werd aangekocht door ons lid Mevr. Anny Moerman. 
Zij werd geadopteerd door haar verkoper. 
Zij cultiveert rijst. 
3. Cleopâtre, vrouwtje van 16 jaar, werd aangekocht door ons lid Mevr. Mary Lippens. 
Zij werd geadopteerd door de verkoper. 
Cleopatra bewerkt hoofdzakelijk rijst maar ook groenten.
 
4. Duchess, vrouwtje 12 jaar. Dankzij verschillende giften hebben wij deze carabao kunnen aankopen, zij werd geadopteerd door de verkoper. 
Zij cultiveert rijst. 
5. Caprice, vrouwtje van 2 jaar, werd aangekocht in het slachthuis. 
Gezien haar jonge leeftijd hebben wij aan de adoptant van Cleopatra gevraagd om Caprice ook te adopteren. Cleopatra zal Caprice de knepen van het vak leren en zo kan Caprice beetje bij beetje de taak overnemen.
6. Kathy, vrouwtje van 12. Zij was op weg naar Manilla toen zij aangekocht werd door twee leden : 
Kathleen Abraham en Danielle Liberton. 
Zij werd dezelfde dag geadopteerd door een jonge boer die blij was met zo’n buitenkansje. Zij werd vertroeteld en verzwaarde 50 kg ondanks het feit dat het het arbeidsseizoen was.
Zij bewerkt rijst en groenten.
7. Nelly, vrouwtje van 14 jaar. Zij werd door de veterinaire keuring uitgepikt wegens extreme magerheid. PAWA heeft ervan geprofiteerd om haar voor een spotprijs
aan te kopen. Na 3 weken intensieve zorgen en rust werd zij door een oude boer geadopteerd, deze boer vraagt niet te veel meer van haar. 
8. Emily, vrouwtje van 14. Zij werd in het slachthuis gevonden waar zij op haar laatste uur stond te wachten tesamen met een andere ongelukkige metgezel. Zij werd
geadopteerd door een jonge boer die er niet te veel van verwachtte. Zij kwam juist op tijd voor het seizoen van rijstvelden.
9. Salin, een vrouwtje van 14 jaar. Zij was bij Emily. Wij hebben de 2 samen kunnen aankopen voor een goede prijs. Ons bestuurslid, Georges Chiozzani, die een
carabao wilde aankopen om zijn terrein te bewerken, stortte het geld voor Salin op rekening van de organisatie. Ongelukkigerwijze mag Salin geen zware arbeid meer verrichten omdat zij een gebrekkige schouder heeft. Zij kan wel zonder problemen een sleepnet voorttrekken. Onze vriend Georges zal later een andere carabao adopteren. 
Salin is de vriendin geworden van een boer die haar ondanks haar handicap toch bij zich wil houden. 
Een 2e carabao werd voor het zware werk ter zijner beschikking gesteld. 
10. Molos, een zwaargewicht van 17 jaar. Hij behoorde toe aan een Fransman die hem weg wilde doen omdat hij een ruziemaker is. Hij wilde hem echter niet naar het
slachthuis sturen. Gezien ons beperkt budget, aanvaardde hij onze lage prijs, in het slachthuis zou hij zeker meer hebben gekregen. Hij leek blij te zijn dat hij er
op zo’n manier van af kon komen. 
Nadat hij werd gecastreerd, hebben wij hem aan een jonge boer toevertrouwd. Het dagelijks uitgebalanceerd werk maakte dat onze wildebras gekalmeerd raakte.

TOP